Po malých kúskoch
k veľkému dielu

Boží chrám je ľudské dielo slúžiace k oslave milujúceho Boha. Iba Boh je večný a nemenný, človek sa mení, starne a jeho dielo s ním. Tak ako rastie Božia chvála v stvorení, tak musí rásť aj ľudská viera a starostlivosť o Boží chrám. Životná múdrosť totižto pripomína – aký je Boží chrám, taká je viera človeka. Nasledujúc kroky svojich predkov, chceme rásť vo viere v Boha. Modlíme sa myšlienkami, slovami, piesňami, ale aj skutkami. O tomto nech svedčí náš ošatený chrám, ktorý chceme spoločne obnoviť.

Ako plynul čas..

 • Zistenie poškodenia krovu strechy

  Jeseň 2015

  Na jeseň v roku 2015 bola vykonaná obhliadka strechy na povale kostola. Zistilo sa, že niektoré krokvy aj laty vykazujú známky poškodenia hnilobou v dôsledku presakujúcej vody počas dažďov. Bolo to na miestach, kde je vrchný žľab na vodu priklincovaný v krokvách. Následkom záťaže snehu sa klince vysunuli a okolo nich presiakala do dreva voda. Následne sa vykonala oprava upevnenia žľabov.

 • Ďalšie poškodenie

  Leto 2017

  Počas dažďov v lete v roku 2017 bolo vidieť ako pomedzi falce plechu stekajú kvapky vody po krokvách a latovaní. Bolo to na štyroch miestach. Na stretnutí s hospodárskou radou farár predložil tento problém na riešenie. Najprv sa malo pristúpiť k celkovému očisteniu plechu, jeho ošetreniu a namaľovaniu.

 • Obhliadka strechy

  Október 2018

  V októbri v roku 2018 sa na strechu prišiel pozrieť odborník v klampiarskych stavebných prácach, ktorý videl ako presakuje voda už na viacerých miestach. Usúdil, že maľovať strechu by bola zbytočná investícia, nakoľko sa krov môže za niekoľko rokov značne poškodiť a znehodnotiť. Navrhol preto výmenu strešnej krytiny v alternatívach: hliník, titán-zinok a meď.

 • Vypracovanie cenových ponúk

  Jar - leto 2019

  Na základe predošlej analýzy boli počas jari a leta 2019 vytvorené cenové ponuky pre jednotlivé druhy krytiny. Cenové ponuky vypracovali firmy ProRoof s.r.o, Švestav s.r.o a firma pána Rafała Hahna.

 • Výber zhotoviteľa

  September 2019

  Po komunikácii s biskupským úradom na Spišskej Kapitule a rokovaním s hospodárskou radou sa zvažovali finančné možnosti farnosti. Vybrala sa firma s výhodnejšou ponukou – firma pána Rafała Hahna. Za material pre obnovu strechy bola zvolená meď, ktorá spomedzi ponúkaných materálov vyniká svjou životnosťou.

  Ako to tam hore vyzerá?

  Ako sa môžeš zapojiť?

  Bankovým prevodom

  Prvou z možností, ako prispieť na opravu strechy nášho farského kostola, je zaslať finančný dar na transparentný účet. Odkaz pomocou ktorého je možné si pozrieť stav na transparentnom účte, a prípadne aj prispieť, je zobrazený nižšie.

  Modlitbou

  Modlitba má veľkú moc, nech už sa modlíme za čokoľvek. Veríme, že aj v tomto prípade bude každá modlitba vyslyšaná a že náš nebeský Otec nám bude pomáhať pri budovaní tohto veľkého diela.

  Hotovosťou

  Ak chcete prispieť finančne, ale z nejakého dôvodu nemôžete, alebo nechcete využiť možnosť príspevku prostredníctvom transparentného účtu, môžete dar doniesť na farský úrad, alebo odovzdať niektorému z členov hospodárskej rady.